Wat is een syndicus

Bent u eigenaar van een onroerend goed (een appartement, een winkel, een autostaanplaats, een garage,…) en bestaat het gebouw uit minstens twee kavels die eigendom zijn van verschillende personen? Dan stelt u best een professionele syndicus aan. De syndicus beheert de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom: de inkomhal, de lift, de garage,… Jaarlijks legt de syndicus verantwoording af voor het beheer aan de algemene vergadering. De financiele zaken worden ter controle voorgelegd aan de rekeningcommissaris en na goedkering voorgelgd aan de algemene vergadering.

beheer door kempisch syndicus & vastgoed kantoor

Een professionele syndicus is erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.) en wordt via permanente vorming en bijscholing accuraat op de hoogte gehouden van de steeds complexer wordende wetgeving. Bij Kempisch Syndicus & Vastgoed kantoor zit u op dat vlak gebeiteld!

Door dat de professioneel syndicus een neutraal persoon is, worden conflicten aangaande belangenvermenging vermeden. Voor een syndicus primeert het belang van de gemeenschap. Het beheer van gebouwen wordt immers steeds complexer waardoor het verdelen van de kosten geen sinecure is. Boekhoudkundige kennis en interactieve beheersoftware zijn vandaag een noodzaak voor correcte afrekeningen.

 

Administratief beheer

 • Samenstellen van een basisdossier
 • Secretariaat en briefwisseling
 • Jaarlijkse algemene vergadering bijeenroepen
 • Notuleren van de beslissingen en de notulen aan alle mede-eigenaars bezorgen
 • Beslissingen uitvoeren of laten uitvoeren en opvolgen
 • Onderhandelen en afsluiten van overeenkomsten, verzekeringspolissen en samenwerkingsakkoorden
 • (Digitale) archivering van alle documenten, waaronder het as-built- en postinterventiedossier
 • Vertegenwoordiging van de vereniging van mede-eigenaars
 • Coördinatie gerechtelijke procedures en oplevering in overleg met de vereniging van mede-eigenaars

Financieel beheer

 • Opstellen van een begroting zowel voor de gewone als de buitengewone uitgaven
 • Betalen van de gemeenschappelijke uitgaven via een zichtrekening op naam van de vereniging van mede-eigenaars
 • Duidelijke verdeling van de kosten met een gedetailleerde afrekening per mede-eigenaar en opsplitsing van eigenaars- en huurderskosten
 • Invorderen van achterstallige betalingen
 • Aanleggen van bufferkapitaal
 • Aanleggen van reservekapitaal

Technisch beheer

 • Onderhouds- en herstellingswerken, eventueel door tussenkomst van onze eigen technische diensten
 • Het gemeenschappelijk patrimonium in stand houden
 • Technische installaties bedrijfsklaar houden
 • Langetermijnplanning opmaken voor renovatie- en verbeteringswerken

Op zoek naar een professioneel syndicus?

Wij staan voor u klaar. U kan ons vrijblijvend mailen of telefoneren voor meer algemene info of een offerte.